TFMPage.Com
Home   Forum   Wiki   Notes   Mobile   Register   FAQ   Sitemap   About Us   Contact Us  


Anand
Pic patiththathu uththarappirathEchaththiluLLa rUrkkiyil, injinIyaring. kallUri ichai vizaavil aanan-th n-ataththiya ichaik kachchErikkuk kitaiththa kaiththattalkaLthaan, ivarathu ichaip payaNaththukkup patikkattukaLaaka maaRivittana!

kunjchumOnin chakthi ivarathu muthal patam enRaalum, athikamaakap pEchappattathu- paarathiraajaavin chiRakukaL muRivathillaiyil oppan-thamaana piRakuthaan!

aanan-ththukku n-ija vaazkkaiyil ippOthuthaan tUyat paatum n-Eram! avaraich chan-thikkap pOna anRu thaan an-thamaanil thEnilavu mutiththu, manaivi pirun-thaa vOtu thirumpiyirun-thaar!

n-IngkaL paarththuk koNtiruppathu chan ti.vi-yin thamiz maalaikkup pinnaNi ichai amaiththiruppathu aanan-ththaan!

Svararaaj
Pic kE.eS.athiyamaanin chorNamukiyil ichai amaikkum Svararaajukku muthal patam,muRai maappiLLai! ichaik kallUriyil patiththavar.

en ichaiyin aSthivaaramE, en ammaa raajESvarithaan. avarathu vINai ichaiyaip paalchaathaththOtu chErththuch chaappittu vaLarn-thavan! enRu puLakaangkithaththutan chollum Svararaaj, thannutaiya ichai aalpaththai chi.ti.yilEyE veLiyittirukkiRaar! thotarn-thu veLi van-thirukkum n-aankain-thu chi.ti-kkaL, ivarukku '\(em)Qualiti Time'\(bm)enRa haalivut pataththukku ichai amaikkum vaayppai vItu thEti van-thu than-thirukkinRana! kalipOrniyaavil n-atakka vENtiya an-thap pataththin rI-rikkaartingkUta, ivarukkaakach chennaiyilEyE n-atakka uLLathu!

Svararaajin manaivi janani, malEshiyaavin munnaNippaataki!

Udhayaa
Pic uthayaa ippOthu ichaiyamaiththuk koNtiruppathu, maarkazip pUvE enRa oru menmaiyaana kaathal kathaikku!

kathaiyai ivarkaL shUttingn-ataththik koNtiruppathu, vituthalaippulikaLum chingkaLa raaNuvamum shUtting cheythu koNtirukkum athE ilangkaiyil! pinnaNi ichai uyirOtu irukka vENtum enpathaal, ichaiyamaippaaLaraana uthayaavaiyum ilangkaikkuk kUttippOyirukkiRaarkaL! kaatchikaLai manathil pathiththuk koNtu van-thavar, oru chingkaLaththuch chinnak kuyilaiyum kUttivan-thu, paata vaaypputh than-thirukkiRaar! an-thak kuyilin peyar n-irOshaa.

uthayaavukku innoruvarin kaiyaiyum pitiththuk kulukka vENtum enpathu aachai. avar - iLaiyaraajaa! oru n-aaL Staar Ottal onRil ellaa ichaiyamaippaaLarkaLaiyum azaiththu virun-thu kotuththirukkiRaar iLaiyaraajaa. uthayaavum pOyirukkiRaar. raajaavin kittE n-erungkik kaiyaik kotukkap pOna uthayaa, ivvaLavu periya mEStrO mEthaiyin kaiyaip pitikkakkUta enakkuth thakuthi irukkiRathaa, enna..? enRu payam kalan-tha mariyaathaiyutan pinvaangkivittaar! vaLarum maRRa ichaiyamaippaaLarkaL pOlavE, ivarum iLaiyaraajaa peyaraik kurupakthiyutan uchcharikkiRaar!

uthayaa ichaiyamaiththa muthal patamaana maan-akara kaathal EnO paathiyilEyE n-inRuvittathu!

Shah
Pic viLamparap patangkaLin pakkamirun-thu van-tha innoru E.aar.rahmaan! muthal patamaana vijayakaan-ththin uLavuththuRaithaan shaa, innoru E.aar.rahmaanaa illaiyaa enpathai n-irUpikka vENtum!

eytS viLamparangkaL, chakthi machaalaa, pirimiyar n-ampar on... pOnRa viLamparangkaLil olikkum ichai ivarutaiyathE!

ivarathu uRavinarkaLukku ichaiyamaippaaLar shaa enRaal ippOthaikkup puriyaathu! paapuchangkar, em.pi.E. enRu chollavENtum. patippukkuch champan-thamillaatha thuRaithaan enRaalum, muzumUchchaaka iRangkiyirukkiRaar!

Siva
Pic thamiz aatiyO kaaSet ulakaththai oru kalakkuk kalakkiya kalakkal kaaSet aalpamthaan, chivaavin peyaraith thamiz kURum n-allulakukku aRimukappatuththiyathu! kaaSet veLiyaanavutanE, aar.pi.chauthri thanathu jaali pataththukku oppan-tham cheythu, paatalkaLaiyum pathivu cheythu koNtaar! atuththa chaanSum chauthri mUlamaakavE van-thathu. avarathu lav tutE enRa innoru pataththin mUlam! Ezu paatalkaL koNta kaaSet, an-Ekamaaka in-tha vaaraththil veLiyaakalaam.

chivaavin appaa thapalaa raakavaiyaa, iLaiyaraajaavin ichaikkuzuvil Or angkam!

Bharathwaj
Pic in-tha ichai iLainyarukkuch chivappu rOjaa kotuththuk kaathalutan azaiththa muthal thamizppatam kaathal mannan thaan!aanaal,thelungkil pathinain-thu patangkaLum pakthippata kaaSettukaLum ERkenavE ivarathu ichaiyamaippil veLivan-thuvittana!

athaRku munpE, mOkamuL jaanakiraaman pOnROr than-tha vaayppin mUlam, pakthip paatal kaaSettukaLil parathvaaj pirapalam!

EraaLamaana viLamparangkaLum ti.vi. thotarkaLum ivarukku n-alla peyaraich champaathiththuth than-thuLLathu! tholaikkaatchiyil chakkaipOtu pOtum vizuthukaL, vaashingtanil thirumaNam thotarkaLukkukkUta ivarathu ichaithaan!

mumpaiyil vaLarn-tha in-thath thirun-elvEli iLainyarin Speshaalitti melOtithaan!

tappaangkuththu Stail paattukaLaiyE athikamkoNta thelungku qpIltilkUta, melOti ivarukkenRu thani rachikarkaLaiyE than-thirukkiRathu!

Post comments

Sections: Home - TFM Magazine - Forum - Wiki - POW - oPod - Lyrics - Pictures - Music Notes -  
Forums: Current Topics - Ilayaraja Albums - A.R. Rahman Albums - TFM Oldies - Fun & Games
Ilaiyaraja: Releases - News - Share Music - AR Rahman: Releases - News - AOTW - Tweets -
Discussions: MSV - YSR - GVP - Song Requests - Song stats - Raga of songs - Copying - Tweets
Database: Main - Singers - Music Director's - Lyricists   Fun: PP - EKB - Relay - Satires - Quiz