TFMPage.Com
Home   Forum   Wiki   Notes   Mobile   Register   FAQ   Sitemap   About Us   Contact Us  


Pic A former music composer of Madras TV station, inherites Ilayarajaa's folk music legacy completely. Oflate he has showed that he can give a lot of variety in films like, "Aasai" and "En aasai machaan". He is still regarded by many people as a clone of other music directors. He is highly prolific and regarded as a "reasonable" composer in the film industry.

Interview in Ananda Vikatan:

aarmOniyam mattumthaan vaachikkath theriyum. aanaa, periya ichaiyamaippaaLaraa varaNumnu aachaippattEn. ithai oru pEraachaiyaa appa n-aan n-inaikkalE... pathinaalu varutap pOraattam... 1976-l, ti.vi-yil qpLOr achiSteNtaaka n-aanURRuaRupathu rUpaay champaLaththil chErn-thappavum in-tha aachai pOkalE... muthal thEthi chek kotuppaangka. ti.vi. StEshanilirun-thu chaikkiLil paangkkukkup pOy, puththamputhu n-OttukaLaaka vaangki, athil aRupathu rUpaay mattum enakku vaiththukkoNtu, n-aanURu rUpaayai manaivikittE kotuththutuvEn!

1978-loru n-aaL ti.vi. StEshanukku en n-aNpan kavi van-thaan. kOtampaakkam kavaraith theruvil, oru thayaarippaaLaraich chan-thikka azaiththaan. ti.vi. StEshanilirun-thu mathiyam iraNtu maNikku veyilil, chaikkiLil kaviyai ERRikkoNtu n-aan puRappattEn. aththaan enRa peyaril patam thayaarikkum thayaarippaaLarai enakku aRimukam cheythu vaiththaan kavi.

ungkaLukku ichaiyamaippaaLaraaka chaanS tharREn. aanaa, oru kaNtishan... konjcha n-Eraththil oru paatakar mOttaar paikkil varuvaaru. avar eppatip paatinaalum piramaathamaa irukkunu chollaNum enRaar thayaarippaaLar. chari, n-amakkuththaan ichaiyamaippaaLar chaanS kitaikkuthE... athuthaanE mukkiyamnu irun-thEn. mOttaar paik n-apar van-thaar. paattup paatinaar. chan-thirapaapu paatiya n-aan oru muttaaLungka paattai mutinjcha aLavukkuk kolaipaNNaaru. ethukkutaa ippati oru aaLukku vakkaalaththu vaangkaRaangkanu paarththEn... appuRamthaan therinjchuthu, an-tha aaLukkum athaan muthal paattu chaanS. avar chelavilthaanmuthal paattaiyE rikkaarting cheyyappORaangkanu. paattai ezuthinathu thayaarippaaLar!

rikkaarting aarampamaachchu. n-aan En piRan-thEn..? aaNilum n-aan paathi... peNNilum n-aan paathi... puriyaatha puthirthaanE en piRavinu paattil ellaa variyumE payangkaramaana apachakunam... ennataa, n-amma muthal paattE ippati amainjchu pOchchEnu oru n-erutal irun-thathu. irun-thaalum, eppatiyO... chinimaavukkuLLE pukun-thuttOmtaa chaaminu thaangkamutiyaatha chan-thOsham!

athuvarai atvaanS ethuvum enakkuk kotukkalai. thIpaavaLikku oru n-aaL mun tharuvathaakach cholli, varach cholliyirun-thaar thayaarippaaLar. chaikkiLai etuththukkittuk kavaraith theruvai n-Okkip puRappattEn. kitaikkiRa atvaanSil paathiyai vatapazani murukan kOyil uNtiyalil pOttuvittu, mIthamuLLa paNaththil pukaari Ottalil pOy aanan-thamaakach chaappitalaamnu thittam! thayaarippaaLar thataputalaaka vaangka, vaangkannaar! parSaith thiRan-thu, iraNtu ettaNaavai etuththu enakku oru ettaNaa, en qpreNt kavikku oru ettaNaavaik kotuththu, ippa thirupthithaanE..? appatinnaaru. n-aangkaLum chirichchukkittE athai vaangkikkoNtOm. vENtikkitta maathiriyE, vatapazani murukankOyilukkuppOy ettaNaavaiuNtiyalil pOttEn. kavikkuk kotuththa ettaNaavukkup pakkaththuk kataiyil tI kutiththuvittu vIttukku van-thOm.

in-tha itaiveLiyil paatum paRavaikaL pataththukku ichaiyamaikka vaayppuk kitaiththathu. muthal n-aaL ti.em.chaun-thararaajan, eS.jaanaki paatinaangka. jEjE enRu rikkaarting aarampamaaki, reNtu paattukkUtap pathivaayituchchu. kUta van-tha aarkkeStraavukkup paNam chettil paNNaNumnu thayaarippaaLarkaLaith thEtinaal, paiyan van-thu cholkiRaan - avangka kiLampip pOy rompa n-Eramaachchungkanu! en thampingka n-aalu pErum appach chinnap pachangka... n-aalu pErum angkEyE kathaRi azuthuttaanungka. n-aanum en chakOthararkaLum kOtampaakkaththilirun-thu n-atan-thE mayilaappUrukku van-thu chErn-thOm.

enakku ERpatta in-tha anupavam, en ethirikkukkUta ERpatakkUtaathu enRu en ithayatheyvammElmaruvaththUr aathiparaachakthiyitam vENtikkittEn.

athukkappuRamthaan pakthip paatalkaLil muzukkavanam cheluththinEn. chumaar irun-URRaimpathu pakthip paatalkaLukku n-aan miyUSik pOttEn. thozilukkaaka illaama, n-ijamaavE annikku n-aan manachu urukap paatiya in-thu, kiRiSthava, muSlim paatalkaLthaan enakku inRu in-tha vaazkkai kitaikkak kaaraNamnu n-inaikkiREn!

Post comments

Sections: Home - TFM Magazine - Forum - Wiki - POW - oPod - Lyrics - Pictures - Music Notes -  
Forums: Current Topics - Ilayaraja Albums - A.R. Rahman Albums - TFM Oldies - Fun & Games
Ilaiyaraja: Releases - News - Share Music - AR Rahman: Releases - News - AOTW - Tweets -
Discussions: MSV - YSR - GVP - Song Requests - Song stats - Raga of songs - Copying - Tweets
Database: Main - Singers - Music Director's - Lyricists   Fun: PP - EKB - Relay - Satires - Quiz